Kontakt

Kontaktpersoner
Formand: Bernt Petersen 97 92 00 25
61 93 03 83
berntpetersen@hotmail.com
Presse og hjemmeside: Jens B. Lauritsen 42 77 32 56 jensbjla@gmail.com
Kunstsamlingen: Flemming Krog Rasmussen 23 64 46 32 flemmingkrog@mail.dk
Bestyrelsen:
Formand Bernt Petersen,
Labyrinten 15,
7700 Thisted
97 92 00 25
61 93 03 83
berntpetersen@hotmail.com
Kasserer Birger Hansen
Tingstrupvej 29,
7700 Thisted
97 92 63 80
29 32 96 21
BSH@brandtrevision.dk
Sekretær Vigga Søndergaard,
Fiskervej 68, Vorupør,
7700 Thisted
97 93 83 58
40 53 98 29
vigga.soendergaard@skolekom.dk 
Bestyrelsesmedl. Lars Autzen,
Birkevej 39,
7700 Thisted
97 92 49 05
21 45 71 52
autzen@post.tele.dk
Bestyrelsesmedl. Henning Vognstrup 97 92 60 46
26 36 60 46
henning@vognstrup.dk 
Bestyrelsesmedl. Jens Bjerregaard Lauritsen,
Jyllands Allé 3
7700 Thisted
42 77 32 56 jensbjla@gmail.com 
Bestyrelsesmedl. Flemming Krog Rasmussen,
Dragsbækvej 42,
7700 Thisted
23 64 46 32 flemmingkrog@mail.dk
Suppleant Ann Britt Wolsing
Vorupørvej 159
7700 Thisted
22424536
38333232
aw@thisted-gymnasium.dk 
Suppleant Bodil Højberg
Bryggerivej 15
7700 Thisted
bodilhoej@yahoo.dk